real estate menu left
real estate menu right

Menu

SZKOLENIA E-LEARNINGGo?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
MBM
PDF Drukuj

"MBM" BHP i PPO?. PI?CZW


"MBM" jest firm? ?wiadcz?c? us?ugi w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej dzia?aj?c? na rynku od 2009 roku. Tworzy j? profesjonalny zesp? specjalistw i wyk?adowcw posiadaj?cych do?wiadczenie zawodowe poparte wykszta?ceniem. Poprzez wysokie kwalifikacje i zdobyte do?wiadczenie jeste?my w stanie zapewni? wysoki poziom us?ug, wspieraj?c naszych klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej. Indywidualne podej?cie do ka?dego zlecenia sprawia stale rosn?c? grup? lojalnych klientw naszej firmy, przedsi?biorcw prywatnych, pa?stwowych, instytucji, stowarzysze? i fundacji. Nasza oferta skierowana jest dla klientw z terenu po?udniowej Polski.

Google+

 


webdesign by adriax

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z bhpbusko.pl bez zmiany ustawie? przegl?darki oznacza, ?e pliki cookies b?d? zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Dowiedz się więcej.

Akceptuje pliki cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information